• 2734
 • Hi-Furniture-Banner-web-0498
 • IMG_20170417_20075352
 • IMG_20170905_06572164
 • IMG_20171107_16183228
 • IMG_20171107_16174641
 • IMG_20171120_07051794
 • IMG_20171120_06591323
 • IMG_20180314_19445635
 • IMG_20180303_15020487
 • zed22
 • IMG_20171107_16174677
 • IMG_20170930_182128
 • IMG_20170417_20075315
 • IMG_20170417_20073248
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 83/2021/TT-BTC hướng dẫn quản lý kinh phí ...
Nội dung chi tập huấn, bồi dưỡng được quy định trong Thông tư gồm: Chi tạo lập mới hoặc thuê hệ thống quản lý học tập trực tuyến; Chi điều tra, khảo sát xây dựng kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng; Chi tổ chức các cuộc họp, hội thảo, hội nghị có liên quan; chi đi công tác để kiểm tra, giám sát, đảm bảo chất lượng, đánh giá kết quả tập huấn, bồi ...
> Xem chi tiết

Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 1